Ole Tornøe Olesen designer Dd. har lige fra han var lille haft interesse i processen med at skabe og udvikle noget nyt. ’Jeg var altid interesseret i at udvikle nye og unikke ting udad mit ynglings lejetøj Lego.’ Senere i snedker uddannelsen ved GETAMA A/S sugede han til sig viden og kendskab fra kendte designere som Hans J. Wegner, Nana Ditzel, Bernt og Rasmussen, I 1995 blev han ansat og senere samarbejdes partner ved den anderkendte tegnestue Frydendal Design, hvor han videre udviklede sig med opgaver for firmaer som

Hukla. Engell. Stouby. Nielaus. Orebo. Thuka. Farstrup møbler. K+W Polstermöbel. BD-Möbel. FK Møbeldesign. Interface

 

I 2013 startede han tegnestuen Tornøe Olesen Design.

 

 

 

 

Ole Tornøe Olesen designer Dd. has ever since he was small had an interest in the process of creating and achieving something new. 'I was always interested in developing new and unique things from my favorite toys Lego.' Later in carpentry apprenticeship by Getama A / S he drew on knowledge and experience from known designers such as Hans J. Wegner, Nana Ditzel, Bernt and Rasmussen, In 1995 he was hired and later cooperation partner of the acclaimed design studio Frydendal design, where he further developed with tasks for companies like.

Hukla. Engell. Stouby. Nielaus. Orebo. Thuka. Farstrup møbler. K+W Polstermöbel. BD-Möbel. FK Møbeldesign. Interface

 

In 2013 he started the design studio Tornøe Olesen Design

 

TORNØE OLESEN DESIGN - MILLEWEE 7 - L-7257 WALFERDANGE - LUXEMBOURG PHONE +352 621 377 509 - Email: tornoeolesen@pt.lu